bereikbaarheid-verkeer

06 mrt 2018, 10:10

Vanaf 2024 sneller reizen tussen Groningen en Bremen met Wunderline

Vanaf 2024 sneller reizen tussen Groningen en Bremen met Wunderline

De treinverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline, wordt in fasen verbeterd. Daardoor zal de reis vanaf 2024 nog maar iets meer dan twee uur duren en in de jaren daarna zal de reistijd mogelijk nog verder afnemen, zo is de verwachting. Momenteel duurt de treinreis naar Bremen nog twee uur en drie kwartier.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen werkt samen met Duitse en Nederlandse overheden, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DB Netz en ProRail saan de verbetering van de treinverbinding tussen Groningen en Bremen. De komende jaren wordt er in het project gewerkt aan een kortere reistijd, meer comfort in de treinen en een betere toegankelijkheid van de stations. Daarnaast gaan er meer en snellere treinen rijden, waarbij ook wordt gekeken naar de inzet van milieuvriendelijke treinen.

Tijdwinst

De eerste reistijdwinst vindt plaats in 2024, tegelijk met het herstel van de Friesenbrücke. Deze brug werd eind 2015 aangevaren, waardoor er geen treinverkeer over mogelijk is. Voor het versnellen van de reistijd zijn verschillende maatregelen nodig, zoals het gedeeltelijk verdubbelen van het spoor, het aanpassen van perrons en het aanpassen van seinen. Een aantal jaren na 2024 rijdt er elke twee uur een trein die een half uur sneller is ten opzichte van de huidige verbinding.

Op termijn rechtstreeks

Bij deze eerste twee stappen moeten reizigers nog wel overstappen in Leer. Op de lange termijn komt er mogelijk een snelle, rechtstreekse trein tussen Groningen en Bremen. De komende tijd wordt onderzocht welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden op het gebied van infrastructuur, comfort en toegankelijkheid.

Economische winst

De snellere verbinding is niet alleen fijn voor citytrippers; het levert ook tal van economische voordelen op, zo is de verwachting. Zo blijkt uit onderzoek dat er over de Duitse grens meer werkgelegenheid is dan in Nederland. Met een verbeterde verbinding tussen Groningen en Bremen wordt het makkelijker om kennis en personeel uit te wisselen.