bereikbaarheid-verkeer

26 okt 2015, 09:09

Unieke manier van boren tussen Europapark en Kempkensberg, onder Winschoterdiep door

Unieke manier van boren tussen Europapark en Kempkensberg, onder Winschoterdiep door

De techniek staat voor niets, zo lijkt het wel. En ook op het gebied van boringen is er steeds meer mogelijk geworden. Dat blijkt ook bij werkzaamheden in verband met de aanstaande aanpak van de zuidelijke ringweg. Vanaf het Europapark is Enexis namelijk vorige week begonnen met een boring van 570 meter onder het Oude Winschoterdiep en de treinsporen bij het station Europapark door, tot aan de Kempkensberg, zo meldt de website aanpakringzuid.nl  Daarbij wordt nu gebruik gemaakt van "gestuurde boringen".

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Door het boorgat worden in een later stadium mantelbuizen aangelegd voor data- en elektriciteitsleidingen, en gasleidingen. Omwonenden zijn door Enexis per brief geïnformeerd.

 

Enexis beheert een ondergronds netwerk van kabels en leidingen waarmee elektriciteit en gas terecht komt bij alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Groningen. Een deel van dit netwerk moet worden verlegd om de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken. Enexis werkt daarom vanaf september 2015 tot mei 2016 aan het verleggen van gasleidingen en elektriciteitskabels op de route Bornholmstraat-Europapark-Kempkensberg-Hereweg-Papiermolenlaan.

 

De gestuurde boring tussen het Europapark en de Kempkensberg is onderdeel van dit traject. Eerder is al een boring gedaan vanaf de Hereweg tot aan de Kempkensberg onder het Sterrebos door. De werkzaamheden gebeuren met goedkeuring van en in overleg met de gemeente Groningen en ProRail. Ze worden in opdracht van Enexis uitgevoerd door BAM, in samenwerking met de firma Welvreugd.

 

Gestuurd boren

 

Bij een gestuurde boring stuurt men vanaf het intredepunt een boorkop horizontaal onder de grond door, tot aan het uittredepunt. Na het boren wordt het boorgat ruimer gemaakt. Heeft het gat de juiste diameter bereikt, dan worden er buizen doorheen getrokken. Hier gaan de nieuwe kabels en leidingen doorheen. Deze werkwijze levert minder overlast op voor de omgeving dan de traditionele wijze, waarbij sleuven moeten worden gegraven. Wel zijn er werkterreinen nodig aan beide uiteinden van het boortracé. Bij het intredepunt wordt een gat gegraven voor de boorkop. Het gat wordt afgezet met hekken. Hier staat de boormachine. Bij het uittredepunt wordt het uittredegat gegraven en afgezet. Hier staat onder andere een afzuigwagen. Op de route zelf is weinig te merken van de boring. De boorkop gaat diep genoeg onder de grond door om geen schade te veroorzaken aan bomen en wegen.

 

Hinder


De werkzaamheden voor de gestuurde boring van het Europapark naar Kempkensberg vinden plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Het streven is de hinder voor de omgeving en het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Zowel bij het intredepunt, bij het Europapark (bij Menzis), als bij het uittredepunt, aan de Kempkensberg, wordt een werkterrein ingericht. Deze terreinen worden met hekken afgesloten. Bij het werkterrein aan de Kempkensberg wordt de boorstreng in de volle lengte uitgelegd. Daar is genoeg ruimte voor.