Bereikbaarheid & Verkeer

“Succes van Qlink soms ten koste busverbindingen Groningse stadswijken”

Sommige buslijnen naar onder meer Leek, Roden en Assen zijn zeer succesvol. Maar helaas gaat dat wel ten koste van de frequente waarop bussen rijden naar wijken in Groningen als De Hunze en Hoornse Meer, zo constateert de SP in de gemeenteraad van Groningen.


Leestijd: 1 minuut

“Sinds 5 januari rijden er op een aantal doorgaande lijnen volle bussen. Het zijn Q links die naar Leek, Roden en Annen rijden en die met succes veel passagiers bedienen. Ze rijden een uitstekende dienstregeling: frequent, comfortabel en betrouwbaar.”

“De keerzijde echter is dat sommige stadswijken slechter worden bediend. De Stadspartij is dat een doorn in het oog. Openbaar Vervoer moet voor alle stadjers op redelijke afstand van ieders woning beschikbaar zijn en moet mensen binnen een redelijke tijd op de plaats van bestemming brengen.”, aldus de Stadspartij.

Hierover heeft de Stadspartij vragen gesteld aan het college van B en W. Uit de wijken de Hunze en de Hoornsemeer komen signalen dat er een verslechtering is opgetreden in de aansluiting en de frequentie sinds de nieuwe dienstregeling van 5 januari is ingevoerd.