bereikbaarheid-verkeer

05 jun 2018, 10:10

Studenten onderzoeken communicatiestrategie Groningen Spoorzone

Studenten onderzoeken communicatiestrategie Groningen Spoorzone

De afgelopen maanden heeft een groep van veertig studenten van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan in opdracht van Groningen Spoorzone. De derdejaarsstudenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen onderzochten op welke manier Groningen Spoorzone bewoners en belanghebbenden het beste kan bereiken, nu en in de toekomst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De studenten spraken met bewoners en belanghebbenden in de Rivierenbuurt, rond station Groningen Europapark en in Essen rond het nieuwe opstelterrein De Vork. Alle bevindingen van de studenten zijn gebundeld in tien adviezen die gepresenteerd aan projectleden van Groningen Spoorzone.

In maart en april zijn de studenten in kleine groepjes naar verschillende deelgebieden geweest. Daar hebben zij gesproken met bewoners over de plannen van Groningen Spoorzone. Dit gebeurde in een aantal focusgroepen waarvoor meerdere mensen waren uitgenodigd. Daarnaast zijn individuele gesprekken gevoerd en heeft een aantal groepen tijdens (bewoners)bijeenkomsten gepraat.

Op basis van de gesprekken die studenten hebben gevoerd, hebben zij advies uitgebracht aan Groningen Spoorzone over hoe het beste te communiceren. Groningen Spoorzone gaat bekijken hoe de adviezen kunnen worden verwerkt in de communicatie.