bereikbaarheid-verkeer

24 apr 2018, 09:09

Stremmingen door groot onderhoud aan N996 tussen Eemshavenweg en Garrelsweer

Stremmingen door groot onderhoud aan N996 tussen Eemshavenweg en Garrelsweer

De provincie Groningen is begonnen aan grote onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg N996 tussen de Eemshavenweg en Garrelsweer. Hiervoor moeten delen van de weg tijdelijk volledig gestremd worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderhoud bestaat uit het vervangen van het asfalt en de bermverharding. Dit is nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren, zodat de weg langer meegaat. Verder wordt op de weg markering aangebracht en wordt de verharding bij de spoorwegovergang verbeterd.

Door de werkzaamheden in fasen uit te voeren probeert de provincie de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Tussen 30 april en 18 mei zal de N996 vanaf de N46 (Eemshavenweg) tot de kruising met de Lopsterweg gestremd zijn. Van 21 mei tot en met 1 juni is de weg tussen de kruising met de Lopsterweg en de bebouwde kom van Loppersum afgesloten en tussen 11 juni en 15 juni is het stuk weg tussen Loppersum en de N360 aan de beurt.