bereikbaarheid-verkeer

26 feb 2018, 10:10

Stand van zaken bomenkap Zuidelijke Ringweg

Stand van zaken bomenkap Zuidelijke Ringweg

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg moeten heel wat bomen gekapt worden. In de afgelopen weken zijn al veel bomen weggehaald. en deze week start de bomenkap bij de Maaslaan, de Zuiderbegraafplaats, de Julianavijver en de Brailleweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zuidelijke ringweg ligt nu verhoogd, op een dijklichaam. Op de hellingen (taluds) staan heel veel bomen en houtopstanden. In de nieuwe situatie gaat de hoogte van de ringweg wijzigen, bijvoorbeeld door de verdiepte ligging. Dat betekent dat de meeste taluds moeten verdwijnen, inclusief de bomen en houtopstanden. Het streven is om zo veel mogelijk van deze bomen alsnog te behouden, maar dat is in veel gevallen niet mogelijk. Wel zegt Combinatie Herepoort voor elke geveld boom minimaal één nieuwe te planten.

Bomenkap week 9
Van 26 tot en met 28 februari vinden kapwerkzaamheden plaats bij de Maaslaan en de Zuiderbegraafplaats. Op woensdag 28 maart wordt gestart met het kappen van bomen bij de Julianavijver. Die werkzaamheden duren volgens de planning van Combinatie Herepoort tot 8 april. Ook de bomenkap bij de Brailleweg staat voor 28 maart gepland.