bereikbaarheid-verkeer

10 apr 2018, 10:10

Slimme vraag: waarom heet de zuidelijke ringweg N7?

Slimme vraag: waarom heet de zuidelijke ringweg N7?

Op de website van Aanpak Ring Zuid worden onder de noemer ‘Slimme Vraag’ met regelmaat vragen van omwonenden, betrokkenen en andere Stadjers beantwoord. Deze keer de vraag waarom de zuidelijke ringweg, die deel uitmaakt van de A7, eigenlijk N7 heet?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de groene hectometerpaaltjes in de berm en de blauwe ANWB-borden wordt de zuidelijke ringweg omschreven als N7. Maar waarom?

De zuidelijke ringweg is een onderdeel van rijksweg 7. Deze loopt van Zaandam tot Bad Nieuweschans. Met zijn 241 kilometer is dit de langste rijksweg van Nederland, zo valt te lezen op de website van Aanpak Ring Zuid.

Sinds 1976 hebben alle rijkswegen een wegnummer. Autosnelwegen kregen een A-nummer, niet-autosnelwegen een N-nummer. Het stukje vanaf Groningen-West tot Westerbroek hoort bij de ringweg om Groningen en is daarom geen autosnelweg. Vandaar dat dit gedeelte N7 heet. De maximumsnelheid is hier, net als op de rest van de ring van Groningen, 70 km/uur.

Overigens kennen we de N7 niet alleen in Groningen. Ook het stukje van de rijksweg 7 dat door Sneek loopt, heet zo. De rest van de rijksweg heet wel A7.