bereikbaarheid-verkeer

19 aug 2014, 17:05

Proef met waterstofbus in Groningen

De provincie Groningen gaat een unieke proef nemen met een superschone bus op waterstof.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gedeputeerde Staten hebben besloten opdracht te verlenen aan de Stichting Zero Emissie om de haalbaarheid te onderzoeken van een waterstofpilot voor het busvervoer.

 

Dit komt voort uit een door Provinciale Staten in het kader van nieuw beleid beschikbaar gesteld bedrag van € 225.000,-- voor nader onderzoek naar de verduurzaming van het openbaar vervoer.

 

Bij deze proef gaat het om elektrisch aangedreven bussen middels waterstof. Deze hebben geen schadelijke lokale uitstoot en de regionale werkgelegenheid kan hiermee worden gestimuleerd.