bereikbaarheid-verkeer

26 feb 2016, 10:10

Helpman/Coendersborg straks grotendeels 30 km/uur-gebied

Helpman/Coendersborg straks grotendeels 30 km/uur-gebied

Komend voorjaar start de uitvoering van een verkeersplan voor de wijk Helpman/Coendersborg. In verschillende straten worden rijrichtingen veranderd om sluipverkeer tegen te gaan, en het overgrote deel vande wijk wordt 30 km/uur-gebied. Dat meldt de website www.aanpakringzuid.nl. Het verkeersplan dat zal worden uitgevoerd is opgesteld in verband met de aanleg van de Helperzoomtunnel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In september 2014 is het verkeersplan voor de wijk Helpman/ Coendersborg vastgesteld. Het verkeersplan is opgesteld in verband met de aanleg van de Helperzoomtunnel. Deze tunnel – die in de plaats komt van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat – leidt tot een verschuiving van de verkeersstromen in de wijk.

Verkeersmaatregelen

In de afgelopen periode is het verkeersplan verder uitgewerkt. De planning is dit voorjaar te starten met de uitvoering. Het overgrote deel van de wijk wordt 30 km/uur-gebied. In verschillende straten worden rijrichtingen veranderd om sluipverkeer tegen te gaan. Ook worden er maatregelen getroffen om de snelheid van auto’s af te remmen en het oversteken voor fietsers en voetgangers gemakkelijker te maken. Dat gebeurt onder meer door het aanbrengen van kruispuntplateaus.

Helperzoomtunnel

De bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat moet vanwege veiligheidseisen over enkele jaren dicht. Hier komt een extra spoor en er gaan meer treinen rijden. Er is geen ruimte om op deze plek een tunnel aan te leggen. Daarom komt er tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat een tunnel onder het spoor; de Helperzoomtunnel. Dankzij deze tunnel blijft er een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt).

 

(Illustratie: Helperzoomtunnel)