Bereikbaarheid & Verkeer

Opknapbeurt Hoofdstation: 200 miljoen; “Prachtige kans voor Stad”

Met de plannen voor een grootschalige aanpak van het Hoofdstation in Groningen is een investering gemoeid van bijna tweehonderd miljoen euro. De plannen betekenen “een prachtige kans voor Groningen!”, zo liet wethouder Joost van Keulen vrijdagmiddag weten. Hij sprak bij de ondertekening van het plan Spoorzone Groningen. Dat project maakt onder meer forse ingrepen mogelijk op en bij het Hoofdstation in Groningen. Dankzij de ingreep moet het Hoofdstation Groningen straks een waardevolle aanvulling worden op de Groningse binnenstad.


Leestijd: 2 minuten

Opknapbeurt Hoofdstation: 200 miljoen; “Prachtige kans voor Stad”
Opknapbeurt Hoofdstation: 200 miljoen; “Prachtige kans voor Stad”

De plannen voor de opknapbeurt van het Station werden vrijdagmiddag in het Stadhuis behalve door wethouder Van Keulen ondertekend door staatssecretaris Wilma Mansveld, gedeputeerde Mark Boumans, Ineke van Gent (NS Noord-Nederland) en regiodirecteur J. Mulder van ProRail.

De aanpak van het Hoofdstation is noodzakelijk vanwege de verwachte groei van het aantal reizigers. Momenteel stappen er dagelijks 33.000 mensen in- of uit de trein. Dat zullen er in 2030 naar verwachting 44.000 zijn. Groningen telt dan 230.000 inwoners. De bedoeling is om het station zodanig aan te passen dat snellere verbindingen mogelijk worden, treinen comfortabeler worden en er een uitnodigend Hoofdstation komt. Ook de stations Groningen-Noord en Groningen Europapark zullen optimaler worden gebruikt.

Wat gebeurt er met het Hoofdstation?

Voor Stadjers het meest opmerkelijke voorstel is de aanleg van een reizigerstunnel. Deze komt recht onder het monumentale stationsgebouw. Daardoor krijgt de stationshal weer een belangrijke functie. Ook wordt de vernieuwing van het station aangegrepen om winkels en reizigersvoorzieningen te optimaliseren. Overigens zal het aantal perrons worden uitgebreid tot vier perronpleinen met zeven sporen.

Opstelterrein gaat naar Haren

Omdat er meer treinen gaan rijden en spoorlijnen worden doorgetrokken, blijft er bij het Hoofdstation te weinig ruimte over voor het opstelterrein bij het Hoofdstation, waar ’s nachts of overdag treinen staan geparkeerd. Daarom wordt dit opstelterrein verplaatst naar de Rouaanstraat in Haren.

Van barrière naar verbinding

Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) moeten de plannen er toe leiden dat het Hoofdstation, dat nu nog een soort natuurlijke barrière vormt tussen het zuiden van de stad en het centrum, straks een verbinding wordt tot de binnenstad.

Volgens Ineke van Gent, oud-raadslid en oud-Kamerlid en nog steeds woonachtig in Groningen, maar nu directeur bij NS-Noord, komt het monumentale oude Hoofdstation van Groningen straks ook veel beter tot zijn recht. ‘In de jaren negentig werd het gerestaureerd, maar dat is eigenlijk nooit goed afgerond. Straks krijgt het een veel duidelijker functie, en het wordt er veel drukker en levendiger. Het is nu al het op een na mooiste station van Europa. Dat kan beter!’, aldus een enthousiaste Van Gent.

Goed voor bereikbaarheid

Volgens staatssecretaris Wilma Mansveld, die ook een thuiswedstrijd speelde, zijn de plannen goed voor de verbetering van de bereikbaarheid van Groningen per spoor. ‘Ik wil meer tevreden reizigers, en meer comfort voor de mensen die naar- en van Groningen reizen!’, zo betoogde ze.

Goed voor economie

Volgens gedeputeerde Mark Boumans wordt het Groningse station straks niet alleen aanzienlijk mooier en beter, maar levert dat ook een belangrijke en waardevolle impuls op voor de Noordelijke economie. ‘Door ook de bereikbaarheid per trein te verbeteren kunnen we de economie van de stad stimuleren als dè drager van de economie van Noord-Nederland’.

Veiliger

Regiodirecteur J. Mulder van Prorail benadrukte dat de uitbreiding van het station betekent dat de lijnen straks onafhankelijk van elkaar komen te liggen. ‘Dat is een verbetering op het gebied van de veiligheid. Maar ook voor de buurt is het goed, want er is straks sprake van een stiller spoor, dus er is minder overlast.’