bereikbaarheid-verkeer

31 mrt 2018, 08:08

Nachtelijke wegwerkzaamheden aan ringweg Groningen

Nachtelijke wegwerkzaamheden aan ringweg Groningen

Komende week starten er wegwerkzaamheden aan de Brailleweg in Groningen. Het betreft werkzaamheden die eerder gepland stonden voor begin maart maar die toen vanwege de kou moesten worden uitgesteld. Dat meldt zaterdag aannemerscombinatie Herepoort.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De werkzaamheden zullen gedurende twee nachten plaats vinden. Er wordt een nieuwe wegmarkering aangebracht en de rijstroken worden opgeschoven. Naar verwachting geven deze werkzaamheden geluidsoverlast in de omgeving. Voor het verkeer gaat één rijstrook dicht.

 

De werkzaamheden staan nu op de planning voor de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 april en de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 april. Er wordt gewerkt vanaf 19.30 uur tot 06.00 uur. De werkzaamheden moeten ’s nachts worden uitgevoerd omdat een gedeelte van de weg af moet worden gezet en het werk dan veilig kan worden uitgevoerd.

 

Geluidhinder


Hoewel Combinatie Herepoort de werkzaamheden achter de geluidschermen van de A28 uit gaat voeren, kunnen inwoners van de omliggende wijken geluidhinder ervaren.

 

Omleidingen


Tijdens de werkzaamheden is één rijstrook op de A28 richting Julianaplein afgesloten. Ook de onderdoorgang vanaf de Vondellaan richting het centrum is dicht, evenals de oprit van de A28 richting het centrum bij de Van Ketwich Verschuurlaan. Automobilisten krijgen het advies de omleidingsborden te volgen.