bereikbaarheid-verkeer

08 jan 2018, 10:10

Munnekeholm als volgende aan de beurt voor gele steentjes

Munnekeholm als volgende aan de beurt voor gele steentjes

De gemeenteraad van Groningen zal deze maand een oordeel vellen over plannen van B en W om na de A-straat nu ook Brugstraat en Munnekeholm opnieuw in te richten. Meest in het oog springend is daarbij het vervangen van het asfalt door gele steentjes. Maar ook komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, een verbeterde toegankelijkheid en volgens B en W ook meer verblijfskwaliteit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit najaar werd al de Astraat aangepakt. De Brugstraat en de Munnekeholm sluiten hier qua ontwerp straks naadloos op aan. Het wegprofiel wordt versmald en er komt een brede comfortzone voor de voetganger.

 

Verder zijn op een aantal plekken stoepen in de gevelzone opgenomen en worden extra bomen toegevoegd. Met de introductie van een geleidestrook komen er ook extra voorzieningen voor blinden en slechtzienden.

 

Extra ruime voor fietsparkeren

 

Andere onderdelen van het plan zijn een wijziging van het profiel van de Hoge der A en het opheffen van twaalf parkeerplaatsen tussen de Turftorenstraat en de Brugstraat. Daarnaast is gebleken dat de loopvlakken op de Abrug moeten worden verbreed en dat extra ruimte noodzakelijk is voor fietsparkeren. Daarvoor wordt in de directe omgeving extra stallingsruimte gecreëerd.

 

Start werkzaamheden

 

De gemeenteraad bespreekt de plannen dus naar verwachting deze maand, januari 2018. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen de werkzaamheden dit voorjaar beginnen. In verband met Koningsdag en een aantal noodzakelijke werkzaamheden aan leidingen en kabels zal het werk dan vanaf mei 2018 worden gestart.

 

Meer informatie:

 

Meer informatie is te vinden op de website ruimtevoorjou.groningen.nl

De Brugstraat na de herinrichting
De Brugstraat na de herinrichting