bereikbaarheid-verkeer

04 jun 2018, 10:10

Maaien bermen Eemshavenweg twee weken uitgesteld

Maaien bermen Eemshavenweg twee weken uitgesteld

Het maaien van de bermen langs de Eemshavenweg (N46), en de daarmee gepaard gaande sluiting van de weg, is een paar weken uitgesteld. Aanvankelijk stond het maaien voor deze week gepland, maar vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zal dat nu pas in de week van 18 juni plaatsvinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om de maaiwerkzaamheden veilig te laten verlopen te maken moet het traject waarop gemaaid wordt in beide richtingen gestremd worden. Vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ring zou dit deze week extra verkeershinder kunnen opleveren. Vandaar dat is besloten het maaien twee weken uit te stellen.