Bereikbaarheid & Verkeer

Groningen wil met slim ‘verkeersmanagement’ bereikbaar blijven bij ombouw zuidelijke ringweg

Nog lang niet iedereen realiseert het zich, maar Groningen staat aan de vooravond van een zeer grote ingreep op het gebied van bereikbaarheid. Volgend jaar zal, na jaren van voorbereiding, daadwerkelijk een begin gemaakt worden met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Die klus zal zeer grote gevolgen hebben voor de doorstroming van het verkeer. De gemeente en provincie Groningen, Rijkswaterstaat en andere overheden werken nu aan een systeem van 'verkeersmanagement' om alle overlast te verminderen en het verkeer ook volgend jaar zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Leestijd: 1 minuut

Groningen wil met slim ‘verkeersmanagement’ bereikbaar blijven bij ombouw zuidelijke ringweg
Groningen wil met slim ‘verkeersmanagement’ bereikbaar blijven bij ombouw zuidelijke ringweg

'Verkeersmanagement' zijn alle maatregelen die straks genomen worden om tijdens de werkzaamheden het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen.

Elke dag komen mensen van heinde en verre naar de stad Groningen om te werken, te winkelen, op bezoek te gaan of om gebruik te maken van voorzieningen. Niet alleen per auto, maar ook per trein, bus en fiets. En natuurlijk verplaatsen ook de inwoners zich door de stad. Hoe beter het verkeer doorstroomt, hoe beter de stad bereikbaar blijft. Natuurlijk is bereikbaarheid ook een kwestie van gevoel. Wanneer je de ene dag over je reis tien minuten doet en de dag erop ineens twintig, dan ervaar je je bestemming als onbereikbaar. 'Bereikbaar' betekent dus ook dat de reistijd goed in te schatten is.

Verkeersmanagement

Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg is er tijdelijk minder ruimte voor de auto. Verkeersmanagement is dan een oplossing. Verkeersmanagement is eigenlijk het zo goed mogelijk verdelen van het verkeer over de beschikbare wegen, om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Voor de stad Groningen is het verkeersmanagement in handen van Groningen Bereikbaar. Dat is een samenwerkingsorganisatie van de noordelijke overheden en de Groninger werkgevers. Voor de uitvoeringsperiode werkt Aanpak Ring Zuid hiermee dus nauw samen.

Grofweg bestaat verkeersmanagement uit vier onderdelen: alternatieve routes, informeren, aanpassen van verkeerslichten en het snel oplossen van incidenten.

Alles daarover op:

http://www.aanpakringzuid.nl/nieuws/nieuws/verkeersmanagement-bevordert-doorstroming-tijdens-werkzaamheden/