bereikbaarheid-verkeer

07 mrt 2018, 09:09

Gratis e-bike voor studenten

Gratis e-bike voor studenten

Om studenten uit de spits te weren start Groningen Bereikbaar met een proef waarbij studenten vier maanden lang gratis een e-bike te leen krijgen. Ze moeten dan wel hun OV-weekkaart omruilen voor een OV-weekendkaart.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De campagne richt zich op mbo-, hbo- en universiteitsstudenten die tussen de 10 en 20 kilometer afwonen van hun onderwijsinstelling. Er kunnen maximaal honderd studenten meedoen met de proef. Zij kunnen van 6 tot 13 maart via de website ebikevoorjou.nl opgeven.

De proef wordt gedaan om te kijken of studenten bereid zijn de fiets te pakken in plaats van het openbaar vervoer. Door de aanpak van de zuidelijk ringweg, wordt er verwacht dat meer forenzen het openbaar gaan gebruiken. Groningen Bereikbaar probeert daarom studenten te verleiden met de fiets naar school te gaan. Uiteindelijk moet het experiment dus bijdragen aan een betere bereikbaarheid van Groningen.