bereikbaarheid-verkeer

20 mei 2019, 10:10

Gerrit Krolbrug dinsdagavond gestremd

Gerrit Krolbrug dinsdagavond gestremd

De Gerrit Krolbrug is dinsdagavond gestremd voor automobilisten, omdat er onderhoudswerkzaamheden worden gedaan. Zo wordt er gewerkt aan het verharden van de weg en het opnieuw asfalteren van het wegdek. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De stremming begint dinsdagavond om 20.00 uur en duurt tot woensdagochtend 06.00 uur. Als het goed is kan het autoverkeer dan weer gebruik maken van de brug. 

Het verkeer wordt omgeleid via de Zaagmuldersbrug. Het verkeer rijdt daardoor via de Korreweg, Heymanslaan, Oosterhamrikkade, Diephuisstraat, Zaagmuldersbrug, Zaagmuldersweg, Damsterdiep, Rijksweg, Pop Dijkemaweg en Ulgersmaweg. Of vice versa natuurlijk.

Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van de twee hoger liggende delen van de Gerrit Krolbrug.