bereikbaarheid-verkeer

25 jan 2017, 10:10

Gemeente gestart met verleggen riolering voor aanleg Ring Zuid

Gemeente gestart met verleggen riolering voor aanleg Ring Zuid

De gemeente is deze maand gestart met het verleggen van delen van de riolering in de Maaslaan. Ook wordt een duiker aangelegd die de Dinkelvijver met de Julianavijver moet gaan verbinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De werkzaamheden zullen tot de zomer duren en zullen hinder met zich meebrengen voor omwonenden en voor het verkeer, zo waarschuwt Groningen Bereikbaar. Zo zal de Maaslaan gedeeltelijk worden afgesloten voor autoverkeer. Ter plaatse zal een omleidingsroute gelden.

Voor fietsers en wandelaars wordt gezorgd voor een veilige route langs de werkzaamheden. Voor bewoners en bezoekers van de Maaslaan zal het gedurende de werkzaamheden niet altijd mogelijk zijn om in de Maaslaan te parkeren. Daarom zijn er aan de Vondellaan 27 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd.

De werkzaamheden brengen ook geluidsoverlast met zich mee. Aannemer Van Gelder probeert de hinder zo veel mogelijk te beperken. De omwonenden worden op de hoogte gehouden via brieven.