bereikbaarheid-verkeer

06 dec 2017, 14:02

Geen voorrang voor fietsers bij oversteek Helperzoom

Geen voorrang voor fietsers bij oversteek Helperzoom

Fietsers over de nieuwe Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren krijgen geen voorrang op de kruising van de Helperzoom en de Helperbrink. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit de meest veilige optie is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de aanleg van de Fietsroute Plus moeten in totaal acht bomen worden gekapt. Daar staat tegenover dat er 28 nieuwe bomen worden gepland.

Wat betreft de voorrangssituatie op de kruising van de Helperzoom en de Helperbrink heeft de gemeente drie scenario's onderzocht: voorrang voor fietsers, geen voorrang voor fietsers en voorrang voor fietsers met een dynamische verkeersregelinstallatie. Er is daarbij gekeken naar de effecten op de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat het voor de verkeersveiligheid en de doorstroming beter is fietsers op de Fietsroute Plus Groningen-Haren geen voorrang te geven. Ook is de voorrang voor gemotoriseerd verkeer het meest gunstig voor de veiligheid in de Helperzoomtunnel en de leefbaarheid, ecologie en het milieu rondom het kruispunt, aldus de gemeente.