bereikbaarheid-verkeer

11 okt 2016, 21:09

Geen nieuwe aansluiting bij N361-Noorderhoogebrug

Geen nieuwe aansluiting bij N361-Noorderhoogebrug

Er komt toch geen nieuwe aansluiting van de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. Op basis van resultaten uit onderzoek en binnengekomen reacties hebben provincie en gemeente Groningen besloten om de huidige situatie van de N361 bij Noorderhoogebrug te handhaven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alternatieven

 

De provincie heeft drie alternatieven onderzocht om de verkeerssituatie bij de aansluiting van de N361 op de noordelijke ringweg te verbeteren. Doelstellingen van het project waren: verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Twee alternatieven gingen uit van een nieuwe aansluiting. Bij het derde alternatief werden alleen de fietsroutes verbeterd.

 

Effecten

 

Uit het onderzoek bleek dat het verkeer op de N361 de afgelopen jaren is afgenomen en dat er niet veel ongevallen plaatsvinden. Een volledige nieuwe aansluiting zou een flinke ingreep in de leefomgeving van Noorderhoogebrug betekenen. Bij bewoners en ondernemers van Noorderhoogebrug levert dit veel weerstand op, vanwege verwachte negatieve effecten op het bedrijventerrein het Witte Lam en geluidseffecten op verschillende locaties. Een nieuwe halve aansluiting op de weg zou de bereikbaarheid nauwelijks verbeteren, maar nog steeds een grote ingreep in de omgeving zijn. Het derde alternatief, een verbetering van de fietsroutes, draagt niet bij aan de doelstellingen van het project. 

 

Fietsers

 

Op basis van de binnengekomen reacties gaat de provincie nog wel een evaluatie doen naar de aanpassingen die gedaan zijn voor fietsers bij het project Noordzeebrug bij de op- en afrit bij Noorderhoogebrug. Als uit deze evaluatie blijkt dat hier nog optimalisaties noodzakelijk zijn, gaat de provincie aanvullende maatregelen treffen om situatie voor fietsers te verbeteren.


Meer informatie


Meer informatie over de aansluiting van de N361 op de noordelijke ringweg is te vinden op www.ringgroningen.nl.