Bereikbaarheid & Verkeer

Expositie ‘Rijkswaterstaat 225 jaar’ tijdens Dag van de Bouw

Een kijkje in de keuken bij Rijkswaterstaat? De expositie ‘Rijkswaterstaat 225 jaar’ geeft een beeld van hoe Rijkswaterstaat in het verleden, het heden en in de toekomst zich heeft ingezet voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. De tentoonstelling is op de Dag van de Bouw op 17 juni te zien in Paviljoen Ring Zuid.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Aanpak Ring Zuid
Foto | Aanpak Ring Zuid

Sinds 1798 is ons land onherkenbaar veranderd. Samen met partners bouwde Rijkswaterstaat wereldwonderen en één van de veiligste rivierdelta’s ter wereld. Ze realiseerden een wijdvertakt wegennetwerk en zetten zich in voor een duurzame leefomgeving. Maar dit is nooit klaar. Het werk is om vooruit te kijken. Uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteits- en milieuvraagstukken vragen om nieuwe oplossingen. Het rijkswegennet en ons vaarwegennet moeten klaargemaakt worden voor de toekomst.

Foto-expositie

Om te vieren dat Rijkswaterstaat 225 jaar bestaat, is een foto-expositie samengesteld. Een jaar lang trekt deze expositie als een estafette door het land. Er wordt terug en vooruit gekeken met verhalen uit de rijke geschiedenis van Rijkswaterstaat.

Paviljoen

De foto-expositie Rijksweaterstaat 225 jaar is vanaf nu tot en met zaterdag 17 juni te zien in Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2. Het Paviljoen is op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 17 juni is het Dag van de Bouw en is het Paviljoen van 10.00 tot 16.00 uur.