bereikbaarheid-verkeer

06 dec 2018, 10:10

Echte sloop van ‘doos’ onder Ring Zuid begint pas volgende week

Echte sloop van ‘doos’ onder Ring Zuid begint pas volgende week

Aannemerscombinatie Herepoort is deze week begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van een doosconstructie onder de zuidelijke ringweg. De echte sloop begint in de week van 10 december. Dat kan zorgen voor geluidsoverlast. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat kan zorgen voor geluidsoverlast, zo meldt Aanpak Ring Zuid. Vooral het vervoeren van het puin zorgt voor hinder. Om het geluid te dempen, wordt eerst een laagje zand in de stortbak gelegd.​

De sloopwerkzaamheden zijn overdag, tussen 7 en 19 uur. Het puin moet in de nachtelijke uren worden afgevoerd, omdat het werkvak overdag niet bereikbaar is voor werkverkeer.

Puin afvoeren
De sloopwerkzaamheden duren tot en met 21 december. In welke nachten het puin moet worden afgevoerd, is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Via een melding op deze website worden de data bekend gemaakt. De data worden ook op een mobiele informatiekeet gezet.