bereikbaarheid-verkeer

15 mei 2018, 11:11

Dertien nachten en één weekend hinder van werkzaamheden op A28 bij Brailleweg

Dertien nachten en één weekend hinder van werkzaamheden op A28 bij Brailleweg

Aannemerscombinatie Herepoort gaat tussen 14 mei en 1 juni 2018 damwanden intrillen langs de A28 ter hoogte van de Brailleweg. Ook slopen ze de betonnen zijwanden bij het viaduct van de Brailleweg en worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht op de A28. De werkzaamheden worden voornamelijk in de avonduren en de nachten uitgevoerd, om de veiligheid van de omgeving en het verkeer te waarborgen. Wel is de verwachting dat de werkzaamheden leiden tot trillen en geluidshinder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kortgeleden is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een tijdelijke weg en een tijdelijk viaduct bij de Brailleweg. Dankzij het tijdelijke viaduct kan het verkeer vanaf de A28 naar het Julianaplein blijven rijden als straks het nieuwe Braillewegviaduct wordt gebouwd.

Werkzaamheden
Om de tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct aan te kunnen leggen, moeten langs de bouwplaats damwanden in de grond worden gebracht. In totaal gaat de aannemer dertien nachten aan de slag (14 t/m 20 mei, 22 t/m 24 mei en 28 t/m 30 mei, steeds van 21.00 uur tot 06.00 uur de volgende ochtend). Ook wordt er in het  weekend van 19 en 20 mei overdag gewerkt.

Op de website van Aanpak Ring Zuid is een uitgebreide tabel te vinden met alle data en werkzaamheden. Die tabel wordt ook up-to-date gehouden bij tegenslagen en weersomstandigheden.