bereikbaarheid-verkeer

29 mei 2018, 09:09

Deel Hoendiep vijf weken dicht

Deel Hoendiep vijf weken dicht

Het Hoendiep in Groningen is vanaf aankomende maandag vijf weken lang gedeeltelijk dicht. Het gaat om het gedeelte tussen de Diamantlaan en de Johan van Zwedenlaan. Dit stuk weg is in beide richtingen afgesloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er wordt een afslag naar het nieuwe crematorium aangelegd. Bovendien wordt de kruising bij de U.T. Delfiaweg zo aangepast dat de wegen het verwachte bestemmingsverkeer naar het uitvaartcentrum aankunnen.

Het autoverkeer wordt deze vijf weken omgeleid via de Diamantlaan, de Siersteenlaan en de Johan van Zwedenlaan. Het fietspad blijft open voor fietsers.

Nieuwe kruising

De rijstroken van het Hoendiep worden ter hoogte van de kruising iets verder uit elkaar gelegd, zodat de vluchtheuvel met de fietsoversteek breder en langer wordt. Er komt een aparte strook voor link afslaand verkeer naar het crematorium. Zo hoeft afslaand verkeer niet op de doorgaande weg stil te staan als ze voorrang moeten verlenen aan tegemoetkomend verkeer. Het fietspad komt iets verder van de weg af te liggen en krijgt een kleine slinger zodat fietsers en bromfietsers beter zichtbaar zijn voor afslaand verkeer naar de uitvaartfaciliteit.

Overige werkzaamheden

Dit moment wordt ook aangegrepen om de kruising veiliger te maken voor fietsers. Fietsers geven nu aan dat ze dit punt als onveilig ervaren. De bushalte aan het Hoendiep wordt tegelijkertijd opnieuw vormgegeven en de belijning van de weg wordt aangepast. Om het fietsend verkeer iets af te remmen bij de nieuwe afslag, brengt de gemeente de zogenoemde 'kamelenbulten' aan.