bereikbaarheid-verkeer

14 dec 2017, 11:11

Bewoners krijgen oliebollen na overlast (VIDEO)

De bewoners van de H.L. Wichersstraat en de Laan van de Vrede zijn afgelopen week getrakteerd op oliebollen. Ze hadden de laatste maanden namelijk overlast van de werkzaamheden voor de nieuwe zuidelijke ringweg. De GIC nam een kijkje bij de H.L. Wichersstraat. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De oliebollenactie is georganiseerd door de partijen die al bij de werkzaamheden betrokken zijn. Naast projectorganisator Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort zijn dat ook de gemeente Groningen, Waterbedrijf Groningen, Enexis en Groningen Bereikbaar. 

De omwonenden van de H.L. Wichersstraat lieten zich de oliebollen goed smaken. Over het algemeen viel de overlast mee en zijn ze ook nog eens blij met de plannen voor de nieuwe ringweg, omdat ze een park voor de deur krijgen en de verbinding met de binnenstad wordt verbeterd. 

Ook bij de Laan van de Vrede vielen de oliebollen in de smaak. Daar was de straat tijdlang open om het riool te verleggen. 

Herepoort is de komende maanden op verschillende plekken druk bezig met voorbereidende werkzaamheden.