bereikbaarheid-verkeer

19 apr 2018, 09:09

“Beperk geluidsoverlast bij Buitenhof en Hoogkerk-Zuid”

“Beperk geluidsoverlast bij Buitenhof en Hoogkerk-Zuid”

Er moeten maatregelen komen om geluidsoverlast voor bewoners van de wijken Buitenhof en Hoogkerk-Zuid van de zuidelijke ringweg te verminderen. Zo moet worden bekeken of stil asfalt alsnog eerder kan worden aangelegd. Dat staat in een motie die gistermiddag is aangenomen door de gemeenteraad van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor de motie was een brief hierover van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) aan het college van B&W en daaropvolgende inspraak in de raadscommissie Beheer en Verkeer op 11 april. In deze raadscommissie spitste het gesprek zich toe op de aanleg van de bus op- en afrit, en het feit dat hier aan het eind van het project stil asfalt wordt aangelegd, terwijl Combinatie Herepoort dit eerst aan het begin van de uitvoering had ingepland en dit ook aan de omwonenden heeft gecommuniceerd.

Het stille asfalt wordt daar aangelegd omdat in de toekomstige situatie de weg hier wordt verbreed naar drie rijstroken. Dit houdt dus geen verband met de aanleg van de bus op- en afrit. Daarom is de aannemer vrij om zelf te bepalen wanneer dit stuk weg wordt aangepakt.

Combinatie Herepoort was oorspronkelijk van plan dit deel van de ringweg in het begin van het project uit te voeren, maar heeft het vanwege factoren zoals bouwlogistiek, bereikbaarheid en onderhoud naar achteren geschoven. Wel heeft Combinatie Herepoort tijdelijke maatregelen getroffen bij de bus op- en afrit.

Hoewel dat wettelijk gezien niet noodzakelijk is heeft Combinatie Herepoort hier een tijdelijk geluidsscherm geplaatst in de vorm van geluidsreducerende doeken over een lengte van ongeveer 200 meter. De Vereniging Wijkraad Hoogkerk geeft nu in een brief aan dit niet afdoende te vinden. Ze ervaren nog steeds geluidsoverlast en vinden uitstel van dit onderdeel van de ringweg niet acceptabel.

De gemeenteraad wil dat het college er bij de aannemer op aandringt zo snel mogelijk met maatregelen te komen die zorgen voor een geluidsreductie, vergelijkbaar met stil asfalt. De raad wil voor komende zomer weten welke maatregelen er worden genomen om de geluidsoverlast terug te dringen.

Meer informatie: www.aanpakringzuid.nl.