bereikbaarheid-verkeer

16 mrt 2018, 10:10

Bedrijfsleven bijgepraat over megaklus Ring Zuid (VIDEO)

De stad gaat de komende jaren op de schop en iedereen krijgt te maken met hinder. En daarom informeerde Groningen Bereikbaar donderdag het bedrijfsleven over de verwachte werkzaamheden in 2018, de gevolgen voor de bereikbaarheid en de maatregelen die bedrijven kunnen nemen. De paar honderd belangstellenden werden in De Oosterpoort volledig bijgepraat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse grote werkzaamheden aan wegen en spoor. Met name tijdens het Hemelvaartweekend en het najaar wordt hierbij veel hinder verwacht op de weg en zijn er periodes waarin treinen niet rijden. Al een aantal jaren werken bedrijfsleven, de onderwijssector en overheden met elkaar aan het goed bereikbaar houden van de stad, met name tijdens de werkzaamheden.

Bereikbaarheid Groningen

Nu één van de grootste projecten, de ombouw van de zuidelijke ringweg, in uitvoering gaat en er aan diverse andere projecten wordt gewerkt, is de opgave om de stad bereikbaar te houden groter dan ooit, zo bleek tijdens de bijeenkomst. En volgens de gemeente en Groningen Bereikbaar moet iedereen daar z'n steentje aan bijdragen.