bereikbaarheid-verkeer

18 mei 2018, 09:09

ANWB-leden gaan Groningen Bereikbaar advies geven

ANWB-leden gaan Groningen Bereikbaar advies geven

Om de stad Groningen en de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden, vragen de ANWB en Groningen Bereikbaar ANWB-leden om deel te nemen aan een adviesgroep, die eens in de zoveel tijd wordt gevraagd over onderwerpen mee te denken en vragen te beantwoorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen krijgt de komende jaren te maken met diverse grootschalige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Hierdoor zijn er met enige regelmaat stremmingen op deze weg en ontstaat er hinder voor het verkeer. De onderwerpen en vragen die aan bod komen in de Adviesgroep, hebben te maken met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ze gaan bijvoorbeeld over informatieborden langs de weg, omleidingsroutes of de informatievoorziening over nieuwe verkeerssituaties.

Startbijeenkomst
De eerste bijeenkomst van de Adviesgroep vindt plaats op maandag 28 mei 2018 om 19.30 uur. Tijdens deze startbijeenkomst ontvangen leden meer informatie over Aanpak Ring Zuid, het project rondom de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Advies aan Groningen Bereikbaar
Groningen Bereikbaar en de ANWB organiseren een paar keer per jaar in de stad Groningen bijeenkomsten voor deelnemers aan de adviesgroep. Tijdens deze bijeenkomsten worden thema's rondom de zuidelijke ringweg besproken en geven ANWB-leden advies aan Groningen Bereikbaar. Leden kunnen ook deelnemen aan de adviesgroep door online vragenlijsten in te vullen.

Aanmelden
Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden voor de Adviesgroep, vind je hier.