bereikbaarheid-verkeer

19 jan 2018, 10:10

Alle bomen langs zuidelijke ringweg gekapt, min 1. Waarom?

Alle bomen langs zuidelijke ringweg gekapt, min 1. Waarom?

Combinatie Herepoort is op verschillende plekken langs de zuidelijke ringweg bezig met het kappen van bomen. Ook in de Esperantostraat. Daar zijn alle bomen langs de ringweg inmiddels weggehaald. Alle? Nee, één is er blijven staan. Waarom?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het antwoord is simpel, zegt Aanpak Ring Zuid: deze boom staat voor de werkzaamheden niet in de weg. Combinatie Herepoort moet ruimte maken voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Daarom moeten helaas veel bomen verdwijnen. Maar de projectorganisatie wil niet meer bomen weghalen dan strikt noodzakelijk. Het streven is zo veel mogelijk bomen te behouden. Daarom is per boom bekeken of deze kan blijven staan. De iep aan de Esperantostraat staat ver genoeg van de toekomstige werkzaamheden en hoeft dus niet weg.

De boom kan het bij de werkzaamheden wel zwaar te verduren krijgen. Op deze plek wordt de ringweg verdiept aangelegd. Tijdens de werkzaamheden zullen er beschermingsmaatregelen genomen worden zodat de boom niet beschadigd raakt.

Overigens gaat het om een monumentale boom, wat wil zeggen dat de boom al vijftig jaar oud is.