bereikbaarheid-verkeer

21 jun 2018, 21:09

Aanpak zuidelijke ringweg duurt twee jaar langer

De aanpak van de zuidelijke ringweg duurt minstens twee jaar langer dan verwacht. De nieuwe ringweg is niet in 2021 maar op zijn vroegst in 2023 klaar. Om de uitloop van de werkzaamheden te beperken is een deel van de zuidelijke ringweg komende zomer helemaal dicht. Meer maatregelen om de uitloop te beperken worden onderzocht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van 20 juli tot en met 24 augustus is de weg in de richting Hoogezand afgesloten tussen het Julianaplein en de Europaweg. Aannemer Combinatie Herepoort gaat in deze periode de bouwkuip voor de verdiepte ligging aanleggen. Aan de zuidkant van de weg worden hiervoor damwanden ingetrild. Het verkeer wordt omgeleid.

Voordat de zomerstremming start, wordt de tijdelijke weg aan de noordzijde van de ringweg op 8 juli in gebruik genomen. Deze weg loopt van het Europaplein tot het Julianaplein. De tijdelijke weg ligt straks deels op de noordbaan van de ringweg zelf en deels op de plek waar het talud van de ringweg ligt. Voor het verkeer op de A7/N7 vanuit Hoogezand richting Drachten/Assen zijn twee versmalde rijstroken beschikbaar. Deze situatie blijft de komende jaren bestaan.

Hinder voor omwonenden

Het intrillen van de damwanden gaat overlast opleveren voor de omgeving in de vorm van geluidshinder en trillingen. Er wordt in principe alleen overdag gewerkt, van 7.00 tot 19.00 uur, maar mocht dat nodig zijn is er een uitloop mogelijk tot uiterlijk 23.00 uur. Indien nodig kan de periode uitgebreid worden met een zesde week. Om de overlast verder te beperken, worden de damwanden ingebracht met een speciaal hoogfrequent trilblok, dat voor minder trillingen en geluid zorgt. Omwonenden krijgen een brief met een toelichting en een uitnodiging voor inloopbijeenkomsten op 3 en 4 juli.

Planning project

De aanleg van het project dwars door de stad is een complex geheel. CHP heeft meer tijd nodig gehad om het definitief ontwerp af te ronden. Daarbij heeft CHP een aantal mogelijkheden in beeld gebracht om deze uitloop zo veel mogelijk te beperken. De zomerstremming is de eerste beheersmaatregel die wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gekozen voor een korte, intensieve periode met overlast, zegt Aanpak Ring Zuid. Dit is om een langere periode van vertraging en overlast doordat in de nacht gewerkt moet worden te voorkomen.