bereikbaarheid-verkeer

27 jun 2018, 09:09

Aanpak Ring Zuid: “Vertraging zoveel mogelijk beperken”

 Aanpak Ring Zuid: “Vertraging zoveel mogelijk beperken”

‘Het is een tegenvaller voor de stad dat de zuidelijke ringweg pas in 2023 klaar is, twee jaar later dan gedacht. Maar samen met de aannemer gaan we op zoek naar mogelijkheden om tijd terug te winnen.’ Dat zegt Ton Swanenberg, directeur van het project Aanpak Ring Zuid. Ook volgens Herman Hegman, directeur van de aannemerscombinatie die de ringweg vernieuwt is het het ‘allerbelangrijkste voor dit moment is dat we de vertraging zo veel mogelijk weten te beperken’. Dat stellen beiden in een interview met de website aanpakringzuid.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoewel er in de omgeving van de ringweg al enige tijd volop gewerkt wordt, bevindt het project Aanpak Ring Zuid zich eigenlijk nog maar in de voorbereidingsfase. Die fase heeft langer geduurd dan voorzien.

 

“Het gaat om een complex project”, zegt Swanenberg. “Vaak zijn er tegenstrijdige belangen. De stad moet bereikbaar blijven, maar tegelijkertijd willen we de overlast waar het kan beperken. Ook hebben we de zorg voor een goede bescherming van de natuur in de buurt van de ringweg. De gesprekken over dit soort zaken vergen veel tijd. Dat geldt ook voor het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken, het uitwerken van het ontwerp en de aandacht voor een veilige uitvoering. Soms is hierdoor een andere wijze van uitvoeren nodig die meer tijd kost.”

 

Personeelstekort


Een andere oorzaak voor de vertraging is het personeelstekort in de bouw. “Nu de economie is aangetrokken, hebben we moeite met het werven van voldoende en geschikt personeel”, zegt Herbert Hegmann, directeur van Combinatie Herepoort. “Het gaat bijvoorbeeld om ontwerpers en specialisten. De bouw maakt een inhaalslag door en daarom is er nu veel vraag naar ervaren en deskundige mensen. De afgelopen jaren zijn goede vakmensen die thuis kwamen te zitten, noodgedwongen iets anders gaan doen. Ook onze moederbedrijven merken dat goed personeel schaarser is geworden. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat we alle ontwerpen klaar hebben. Samen met Aanpak Ring Zuid hebben we inmiddels aanvullende afspraken gemaakt om het project goed te beheersen.“

 

Ealistische planning


Opdrachtgever Aanpak Ring Zuid hield er sinds eind 2017 rekening mee dat er een vertraging kon optreden. “In november 2017, bij de ‘herijking’, hebben we de financiële balans opgemaakt over het project”, legt Swanenberg uit.

 

“Toen bleek ook dat de aannemer meer tijd nodig had om het definitief ontwerp af te ronden. Dat is vervelend, maar we willen absoluut niet tornen aan onze hoge eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Als het niet anders kan, moeten we maar schuiven met de tijd. We zijn samen met de aannemer opgetrokken om de vertraging zo veel mogelijk te beperken. Op 1 juni heeft de aannemer een nieuwe, realistische planning ingediend. Daaruit bleek dat de einddatum twee à drie jaar moest worden opgeschoven. We gaan nu samen met de aannemer onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tijd te winnen. De eerste maatregel is de stremming van de zuidbaan van de zuidelijke ringweg gedurende vijf weken in de zomer. Zo kan de bouwkuip van de verdiepte ligging versneld worden gebouwd.”

 

Voor het volledige interview: klik hier.