wonen

14 okt 2013, 21:09

Stationsgebouw Winschoten wordt in oude glorie hersteld

Het stationsgebouw in Winschoten wordt binnenkort gerestaureerd. Het station wordt teruggebracht in de vorm zoals deze was in 1904.

De NS heeft samen met Provincie Groningen, Prorail,  gemeente Oldambt en Stichting Het Oude Ambt  subsidie weten te verwerven bij Leader- en het Krimpfonds.  Momenteel worden fondsen aangeboord om het resterende bedrag op tafel te krijgen. Op dit moment wordt het werk aanbesteed en binnen niet al te lange tijd starten de bouwwerkzaamheden .

 

Het  stationsgebouw zal worden geëxploiteerd door Stichting ‘Het Oude Ambt’, die er naast het kantoor van de OpStapbus en een drukkerijtje nieuwe activiteiten gaat onderbrengen, zoals een fietsenmaker. Ook wordt het gebouw uitgerust met een openbaar toilet. En het gebouw verleent onderdak aan de buschauffeurs die vanaf de naastgelegen busremise hun werk verrichten. Ook de hal komt weer beschikbaar als wachtruimte. Onder de noemer ‘voor burgers, door burgers’ wordt  het pand straks bemenst door vrijwilligers.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: