Privacy en disclaimer

De Groninger Internet Courant (www.gic.nl) is de merknaam van een nieuwswebsite van Persbureau Tammeling BV.

In verband met onze journalistieke werkzaamheden is het in sommige gevallen van belang om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Deze persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technisch en organisatorische wijze beveiligd.

 

GIC.nl zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en, sedert 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

 

VOOR WIE DIT GELDT

 

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website van GIC.nl, inclusief bijbehorende apps, en voor onze Luncheditie.

 

LUNCHEDITIE

 

De Groninger Internet Courant brengt dagelijks op werkdagen een email nieuwsbrief uit, de Luncheditie. U dient zich hiervoor zelf aan te melden. U krijgt na aanmelding een email dat nu (nogmaals) dient te bevestigen.

Mocht u zich willen uitschrijven dan is dat mogelijk via een daartoe bestemde afmeld-link onderin de Luncheditie.

De GIC zal email adressen uitsluitend en alleen gebruiken voor het versturen van de Luncheditie.

 

 

GIC.nl en social media

GIC.nl is actief op diverse ‘social media’. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die de GIC publiceert. De GIC verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt GIC.nl generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van GIC.nl te analyseren en ons aanbod te verbeteren.

 

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

 

GIC.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de AVG zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden tenzij ​de verwerking van de bedoelde gegevens noodzakelijk is voor het journalistieke doel.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. GIC.nl deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

 

 

COOKIES BELEID

 

GIC.nl maakt gebruik van cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag.

Wij gebruiken cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • het optimaliseren van de website

 

LINK NAAR ANDERE WEBSITES

 

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. GIC.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gic.nl.

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u wel een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

 

BEVEILIGING

 

GIC.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@gic.nl

 

WIJZIGINGEN

 

Net als vele andere ondernemingen doen wij ons best uw privacy optimaal te beschermen. In verband met mogelijk verbeteringen is het goed denkbaar dat wij dit reglement zullen optimaliseren. Wij staan wat dat betreft open voor uw suggesties.

 

.