nieuws

29 jun 2012, 14:02

Zuidelijke ringweg Groningen: werk start in 2015; klus klaar in 2020

Na verwerking van de inspraak, tegen de zomer van 2013, neemt de minister het definitieve Tracébesluit. Daarin wordt vastgelegd hoe de vernieuwde zuidelijke ringweg er gaat uitzien. Nadat het project is aanbesteed kan de uitvoering in 2015 beginnen. Vijf jaar later, in 2020, moet de ombouw gereed zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: