nieuws

02 sep 2014, 09:09

‘Welstandscommissie Groningen veel te snel opgeheven’

Het Platform cultureel erfgoed Groningen heeft grote bezwaren tegen het besluit van de gemeente de onafhankelijke welstandscommissie af te schaffen

Het Platform is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Vrienden van de Stad Groningen, de erfgoedvereniging Heemschut, het A-kwartier en de Bewonersorganisatie Binnenstad Oost. Volgens het Platform is het besluit te haastig genomen en onvoldoende voorbereid. 

 

'Het college schaft de welstandscommissie af door artikel 9 van de bouwverordening te schrappen. Dit artikel regelt de positie, taken en bevoegdheden van de welstandscommissie. Op 1 oktober moet een stadsbouwmeester de welstandstoetsing overnemen. Het probleem is echter dat in het Collegebesluit niet staat wat de positie, de taken en bevoegdheden van de stadsbouwmeester zijn. Hoe wordt zijn onafhankelijkheid gegarandeerd? Kan hij een advies geven dat ingaat tegen het beleid van de wethouder?'

 

'Tot nu toe gaf een onafhankelijke welstandscommissie de welstandsadviezen. Deze commissie maakte geen deel uit van het gemeentelijk apparaat en kon vanaf een afstand de gemeentelijke plannen beoordelen. De leden van de welstandscommissie werden voor vier jaar benoemd.

Nu komt deze adviestaak bij de gemeente zelf te liggen. In plaats van de welstandscommissie zal vanaf 1 oktober een onafhankelijke  stadsbouwmeester de bouwplannen beoordelen ondersteund door drie gespecialiseerde welstandtoetsers, gemeenteambtenaren.

Maar hoe onafhankelijk zijn deze ambtenaren? Worden zij net als de stadsbouwmeester voor vier jaar aangesteld?

 

Volgens het college wordt het nieuwe welstandsbeleid transparanter, sneller en goedkoper. Zijn de vergaderingen van de welstandsambtenaren dan openbaar? Dat wordt niet in het voorstel vermeld. Zal een bouwaanvraag sneller worden afgehandeld? Waarschijnlijk wel, doordat de behandeling door de welstandscommissie niet meer plaats vindt of simpel wordt afgestempeld. Het nieuwe welstandsbeleid zou goedkoper worden. Het voorstel wordt echter niet financieel onderbouwd.

 

Wij roepen de raad op niet akkoord te gaan met dit besluit en eerst uit te zoeken wat er niet goed is aan de huidige manier van werken. De welstandscommissie is destijds niet in het leven geroepen om alleen de bouwers te dienen, maar om een evenwicht te zoeken tussen de belangen van bouwers, omwonenden en andere belanghebbenden', aldus Het Platform cultureel erfgoed Groningen

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: