nieuws

05 apr 2016, 21:09

“Wanneer komen B en W Groningen nu eens met invulling Oostwand Grote Markt?”

“Wanneer komen B en W Groningen nu eens met invulling Oostwand Grote Markt?”

Het lijkt op een gebit waar een flink aantal tanden aan ontbreekt: de oostzijde van de Grote Markt. Inmiddels is het gebouw van Vindicat al enkele jaren klaar, maar nog steeds zijn er geen concrete plannen voor de rest van de oostzijde. Een van de fracties in de Groningse gemeenteraad, de Stadspartij, laat weten dat het geduld nu op is, en maant het college van B en W om met concrete plannen te komen.

Met het uitblijven van een concrete invulling aan de Oostwand en het vertrek van V&D ziet de toekomst van Grote Markt er steeds treuriger uit, aldus de Stadspartij.


De Stadspartij had in het najaar 2014 nog goede hoop dat door grootschalige functies mogelijk te maken de interesse in de Oostwand zou groeien, zoals het college toen zelf stelde.  Maar inmiddels, ruim 1,5 jaar later, gelooft de Stadspartij er niet meer in dat het allemaal wel even goed komt.

 

“We zijn het wachten meer dan zat. Groningen heeft recht op een waardig centrum maar het heeft er geen schijn van dat dit college dat gaat lukken. Het college schrijft dat de gebiedsontwikkeling Grote Markt oostzijde/ Groninger Forum in Groningen nieuwe markten en initiatieven aan boort en dat het niet vooruit 
kan lopen op de besprekingen maar acht de kansen bijzonder serieus en kansrijk.”

“Het blijft al jaren bij deze mooie woorden, de stad schreeuwt om concrete invulling maar het college komt keer op keer met niets. Het is de hoogste tijd dat de mooie woorden op papier nu eindelijk eens worden omgezet in daden.”, aldus Amrut Sijbolts, fractievoorzitter Stadspartij Groningen

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: