nieuws

11 feb 2003, 00:12

Vrienden van de Stad Groningen: Geen Superproject op Grote Markt

Zolang er maar geen Super-project komt aan de Grote Markt oostzijde. Dat lijkt een beetje de belangrijkste motivatie te zijn van de Stichting Vrienden van de Stad Groningen bij het maken van een alternatief plan voor de oostzijde. De ‘Vrienden’ behoren bij de 86 inzenders van een alternatief ontwerp voor de oostzijde. Meer daarover: www.grotemarktberaad.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: