nieuws

20 okt 2013, 19:07

Visserbrug in Groningen vanaf 1 november gesloten voor grote trucks met oplegger

De Visserbrug blijft na de opknapbeurt gesloten voor grote trucks met oplegger: Voertuigen langer dan 15 meter mogen per 1 november 2013 geen gebruik meer maken van deze brug. Dat heeft het college van B&W besloten.

Het college komt hiermee tegemoet aan de bewoners van het A-kwartier. Op een informatieavond vroegen zij wat de mogelijkheden zijn om het vrachtverkeer op de Visserbrug en de Noorderhaven ZZ te beperken. De bewoners gaven aan last van het geluid en de trillingen te hebben. Ook is de ruimte op de Visserbrug niet berekend op grote vrachtwagens met opleggers. Daarop heeft het college onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het vrachtverkeer op deze brug en de Noorderhaven te beperken.


Onderzoek


Bij de ingebruikname van de brug op 1 november, gaat het verbod voor voertuigen langer dan 15 meter direct in. Daarnaast gaat het college onderzoeken of het mogelijk is om alle vrachtwagens te weren op de Visserbrug. Daarvoor is nader onderzoek gewenst naar de omvang en de bestemming van het vrachtverkeer dat over de Visserbrug rijdt. Andere onderzochte scenario’s, zoals de brug volledig afsluiten voor gemotoriseerd verkeer of het wijzigen van de rijrichting op de Noorderhaven, wijst het college af.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: