nieuws

14 jun 2000, 00:12

Verkeersmaatregelen kruispunt Hoendiep

Er komen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren op het kruispunt op het Hoendiep op de westelijke ringweg Groningen. De provincie Groningen heeft hiernaar onderzoek laten doen. Het onderzoek is uitgevoerd door werkgroep Doorstroming Ringwegen Groningen. Hun rapport is inmiddels behandeld en goedgekeurd door het bestuurlijk overleg Zuidelijke Ringweg Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: