nieuws

08 okt 2013, 08:08

Vanavond extra raadsvergadering in Groningen over Zuidelijke Ringweg

De gemeenteraad van Groningen houdt vanavond vanaf om 20:00 een extra raadsvergadering over de Zuidelijke ringweg.

Hierin kunnen de fracties middels een motie hun zienswijze aan het college meegeven.

Zuidelijke ringweg

10 oktober is de laatste dag waarop zienswijzen ingediend kunnen worden over de plannen voor de Zuidelijke ringweg van het Rijk, Provincie en Gemeente Groningen. De gemeenteraad heeft besloten hiervan gebruik te maken. De moties die in de extra raadsvergadering op 8 oktober door de raad worden aangenomen, zullen samen de zienswijze van de raad vormen. Tot de extra raadsvergadering werd vorige week besloten, toen het eindrapport van dhr. Blom over de Zuidelijke ringweg gepresenteerd werd in de commissie Beheer en Verkeer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: