nieuws

15 mei 2014, 08:08

Twintig gebouwen in bevingsgebied Groningen snel versterkt

Twintig gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied die het risico lopen in te storten zullen bij voorrang worden verstevigd. Dat is gisteren aan de Dialoogtafel afgesproken.

 

In de derde vergadering van de Dialoogtafel is gisteren het project “Uit de stutten” vastgesteld. In afstemming tussen de negen gemeenten en de NAM zijn panden aangedragen met complexe schade die in aanmerking komen voor deze pilot van versnelde aanpak.

 

Twintig gebouwen worden met voorrang aangepakt. Het doel is om op 1 augustus vijf panden 'uit de stutten' te hebben. Gelijktijdig wordt bekeken hoe deze bouwkundig moeten worden versterkt. Zo wordt ervaring opgedaan die kan worden ingezet voor het spoedig herstellen en verbeteren van andere urgente gevallen, waaraan gelijktijdig op volle kracht wordt doorgewerkt.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: