nieuws

15 mrt 2015, 17:05

Ton van Kesteren (PVV): ‘Stimuleren maakindustrie beter voor Groningen dan windenergie’

Ton van Kesteren (PVV): ‘Stimuleren maakindustrie beter voor Groningen dan windenergie’

Het stimuleren van maakindustrie in Groningen, het faciliteren van bedrijven en ondernemers die zich in Groningen willen vestigen en het koesteren van de bestaande industrie, bedrijven en de landbouw. Dat zijn volgens Ton van Kesteren, lijsttrekker voor de PVV bij de komende Statenverkiezingen, de beste manieren om de economie van Groningen te versterken. Dat is veel beter voor de economie dan het stimuleren van windenergie. Hieronder de antwoorden van Van Kesteren op de vragen van de GIC, in het kader van onze serie interviews met lijsttrekkers.

Kunt u drie zaken noemen waarvoor uw partij zich de komende vier jaar in het bijzonder wil inzetten in het bestuur van de provincie Groningen?

Geen windturbines in bewoond gebied, uitkoopregeling en volledige schadeloosstelling gedupeerden van de aardgaswinning, meer luisteren naar burgerij en invloed geven bij maken van beleid.

Waarom zouden Groningers juist op uw partij moeten stemmen?

 Burgers spreken met de PVV een woordje mee.


 

Kunt u aangeven hoe uw partij aankijkt tegen de aardbevingsproblematiek in Groningen?

Wij hebben gepleit voor vermindering van de gaswinning per direct. Dat is mogelijk omdat de PVV (TK lid Reinette Klever) daar een concreet voorstel over in heeft gediend die door geen enkele partij werd gesteund (geïmporteerd gas doorvoeren naar buitenlandse afnemers zodat het Groningse veld per direct kan worden ontzien).

PVV Groningen heeft voorstellen gedaan voor a.een uitkoopregeling voor gedupeerden van de aardgaswinning die door geen enkele partij werd gesteund; b.niet meer te spreken van aardbevingsgebied maar aardgaswingebied (niet gesteund) zodat iedereen met schade door de aardgaswinning in aanmerking komt voor schadeloosstelling en c. een voorstel om tot omkering van de bewijslast (statenbrede steun) te komen zodat gedupeerden niet meer hoeven te bewijzen dat de schade door de aardgaswinning komt. Onbetaalbare juridische procedures worden gedupeerden daarmee bespaard.

 

Waar ziet u economisch gezien kansen voor de provincie Groningen?

Het stimuleren van maakindustrie in Groningen, het faciliteren van bedrijven en ondernemers die zich in Groningen willen vestigen ipv te ontmoedigen (Factory Outlet Centre in Zuidbroek de nek omgedraaid en daarmee meer dan 600 arbeidsplaatsen. Als je je als innovatieve energieprovincie wilt profileren dat moet dat niet met windturbines (vervuilend, achterhaald, verouderd en alleen interessant voor de subsidielobby). LNG terminals voor geïmporteerd gas en doorvoer naar buitenlandse afmemers, geothermie, getijden, blauwe energie etc. Verder vindt de PVV dat je bestaande industrie, bedrijven en de landbouw moet koesteren en daar waar nodig een zetje moet geven om de werkgelegenheid te behouden. Dat is voor de PVV ook duurzaam.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor de provincie Groningen?

De aardbevingen en het passief blijven mbt afhandeling van schade en het weigeren van een adequate uitkoopregeling en het volzetten van onze mooie provincie met windturbines. We komen daarmee van de regen in de drup. De groep gedupeerde burgers zal daarmee nog groter worden

 

Persoonlijk: kunt u in het kort iets vertellen over u zelf ?

Ik ben Ton van Kesteren, 60 jaar, geboren en getogen Groninger en vader van 3 studerende kinderen (twintigers). Ik werk al meer dan 35 jaar in het onderwijs en daarnaast al meer dan 20 jaar als taxateur van onroerend goed. Ik woon in het zuiden van de stad tegen de Drentse provinciegrens aan. Het is een mooie leef- en woonomgeving. Ik ben voetbal- en muziekliefhebber. Momenteel passief, maar ooit actief voetballend bij GRC en FC Lewenborg en spelend op de tenorsax in bigband "Jazzventure"

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: