nieuws

13 jun 2000, 00:12

Theaterliefhebbers blijven op de hoogte in digitale theaterkroeg

Theaterliefhebbers in Groningen en omgeving hebben voortaan een eigen ontmoetingsplek op Internet om zich te informeren over hun liefde, of om met elkaar in contact te komen over hun favoriete hobby. Daarvoor is een aparte mailinglist in het leven geroepen. Men kan zich voor die lijst aanmelden via een website van theaterliefhebbers. Deze is te vinden op het adres: http://theater.in.Groningen.listbot.com. Of door een e-mailtje te sturen naar het adres: theater.in.Groningen-subscribe@listbot.com Volgens de initiatiefnemers is de mailinglist bedoeld als een soort digitale stamkroeg waar Groningse theaterliefhebbers de laatste nieuwtjes kunnen uitwisselen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: