nieuws

17 mrt 2015, 11:11

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie): ‘Provincie moet sociale agenda houden; MKB en duurzaamheid van groot belang’

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie): ‘Provincie moet sociale agenda houden; MKB en duurzaamheid van groot belang’

‘De ChristenUnie wil dat de provincie Groningen een sociale agenda houdt. Ook moet de economie worden versterkt en daarin speelt het MKB een belangrijke rol. Daarom hebben we een investeringsfonds opgezet die de verdere ontwikkeling van mkb’ers mogelijk maakt.’ Dat stelt Stieneke van der Graaf, lijsttrekker van de ChristenUnie. Ze zegt dit in een online-interview met de Groninger Internet Courant (GIC), in het kader van een serie interviews met lijsttrekkers. Hier de vragen en de antwoorden:

Kunt u drie zaken noemen waarvoor uw partij zich de komende vier jaar in het bijzonder wil inzetten in het bestuur van de provincie Groningen?

De ChristenUnie maakt zich sterk voor werkgelegenheid in de regio. Daarom hebben wij ons ingezet voor de komst van een investeringsregeling voor het midden- en kleinbedrijf in de provincie. Door daarin te investeren zorgen we voor een sterke en duurzame economie met voldoende werk in de provincie, ook voor jongeren.  De ChristenUnie wil dat er ook een investeringsregeling komt voor zorgcoöperaties en energiecoöperaties, om zo maatschappelijke initiatieven te kunnen stimuleren en ondersteunen. Zo dragen we bij aan de toekomst van de provincie.

 

De ChristenUnie wil dat de provincie een sociale agenda houdt in de komende jaren waarin aandacht is voor armoedebestrijding, vluchtelingen, vrijwilligers, mantelzorgers en patiëntenparticipatie.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we werken aan een duurzame energievoorziening en energiebesparing. Daar moet de provincie nu volop op inzetten, dat vraagt een extra inspanning.

 

 

Waarom zouden Groningers juist op uw partij moeten stemmen?

De ChristenUnie is een partij die staat voor sociale gerechtigheid. Dat betekent opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn, in de zorg, voor vluchtelingen, maar ook als het gaat om de aanpak van mensenhandel. Wij willen werken aan een samenleving waarin we zorg hebben voor elkaar en voor onze omgeving. Een provincie waar het goed wonen, werken, leven en opgroeien is. In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie laten zien dat we verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het bestuur van de provincie. Door mensen en partijen te verbinden werken we samen aan een mooie provincie. De ChristenUnie heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat boeren en natuurorganisaties afspraken hebben gemaakt over de uitbreiding van boerenbedrijven. Daardoor is er voor boeren de ruimte om uit te breiden als ze investeren in milieu- en diervriendelijkheid. Dat biedt toekomst voor de boeren en de natuur.

Kunt u aangeven hoe uw partij aankijkt tegen de aardbevingsproblematiek in Groningen?

Voor de ChristenUnie staat de veiligheid van de Groningers voorop. Groningers moeten zich thuis weer veilig kunnen voelen. Daarom moet de gaswinning verminderd worden totdat de veiligheid gegarandeerd is. De ChristenUnie laat wat dat betreft in de Groninger Staten én in de Tweede Kamer hetzelfde geluid horen. De schade die ontstaat door aardbevingen moet volledig hersteld worden. Daarbij moet ook bijzondere aandacht zijn voor de vele monumenten en bijzondere oude kerken in onze provincie. Maar veiligheid en schadeherstel is slechts een begin. Mijn partij pleit ook voor een toekomstperspectief voor langere termijn. Dit is het moment om te investeren zodat ook Groningen de energieprovincie blijft en over tientallen jaren kansen biedt voor bedrijven.

 

Waar ziet u economisch gezien kansen voor de provincie Groningen?

In het afgelopen jaar hebben grote bedrijven geïnvesteerd in de provincie Groningen. Zo gaat Google een datacenter bouwen in de Eemshaven. De ChristenUnie ziet ook veel economische kansen in Duitsland. In Groningen zitten veel mensen zonder werk terwijl over de grens wel vraag is naar personeel. Wij stimuleren daarom organisaties die mensen over de grens aan het werk krijgen en kiezen voor een snelle treinverbinding naar Bremen.

Wat zijn de grootste bedreigingen voor de provincie Groningen?

De pracht van het Groninger landschap en een stad zo bruisend als Groningen vind je nergens anders. We moeten als provincie er alles aan doen Groningen aantrekkelijk te houden. Hoe krijgen we bedrijven zo ver dat ze blijven investeren in onze provincie? Hoe krijgen we starters zo ver dat ze een huis kopen in de stad of in een dorp? Dat is een grote uitdaging. Er wordt nu al veel aan gedaan maar het blijft voor mij een punt van aanhoudende aandacht

Persoonlijk: kunt u in het kort iets vertellen over u zelf ?

Politiek is een middel om die verantwoordelijkheid ook te némen, dat is voor mij een reden om me verkiesbaar te stellen. Naast mijn functie als statenlid ben ik ook bestuurslid van een Europese politieke partij. Daarvoor ben ik regelmatig op reis om de partij te vertegenwoordigen en houd ik me specifiek bezig met thema's als de aanpak van mensenhandel en duurzaamheid. In mijn vrije tijd ga ik graag naar concerten en musea. Ik woon in de stad Groningen omdat het een heerlijke en levendige stad is en het goede verbindingen met het openbaar vervoer heeft naar andere delen van het land en over de grens.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: