nieuws

15 jul 2018, 07:07

Steppekiekendief - unieke broedvogel voor Nederland - in provincie Groningen

Steppekiekendief - unieke broedvogel voor Nederland - in provincie Groningen

In de provincee Groningen verblijft een steppekiekendief. Het betreft een vrouwtjesexemplaar dat hier vorig jaar ook al was. Vogelbeschermers zijn zeer blij verrast, al is er dit jaar helaas geen mannetje gesignaleerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2017 kon voor het eerst in Nederland een broedgeval van een paartje steppekiekendieven officieel vastgesteld worden. En wat voor een broedgeval, ze zorgden voor vier uitgevlogen jongen. (https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=23620 )

De vraag die daarna heel vaak is gesteld: komen ze in 2018 terug om te broeden? En in mei dit jaar was er een antwoord: nee het paar was niet terug, maar het vrouwtje wel! En wel op precies dezelfde plek in de provincie Groningen als vorig jaar.


Het begon dit jaar op 7 mei met een melding van een mogelijk broedpaar grauwe kiekendieven in dezelfde akker als van de steppekiekendieven vorig jaar in de provincie Groningen. Deze melding kwam van Willem-Pier Vellinga, de ontdekker van het steppekiekdief paar vorig jaar. Op 9 mei ontving Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels foto’s van vogelaar Martijn Bot die het paar goed had weten vast te leggen. Hij constateerde meteen dat het niet om een vrouwtje grauwe kiekendief ging maar om een steppekiekdief. En wel om mogelijk hetzelfde vrouwtje als van het paartje in 2017.


Wat later volgenden nog foto’s van Ronald Bakker, een vrijwilliger van de werkgroep. Foto’s van beide jaren werden vergeleken en daaruit kon de conclusie getrokken worden dat het inderdaad om hetzelfde vrouwtje ging. Alleen deze keer was er géén mannetje steppekiekdief waar ze mee gepaard was, maar een derde kalenderjaar (2016) mannetje grauwe kiekendief!


Op de foto’s was te zien dat het vrouwtje een dikke buik had. Een aanduiding dat het vrouwtje tegen de eileg aan zat. Tevens was ze met nestmateriaal in de weer. Daarmee is het zeker dat ze met een nest begonnen is en eieren heeft gelegd. Maar rond de tijd dat er jongen uit het ei hadden moeten zijn werd na uren van observeren vastgesteld dat er geen activiteit meer was en dat het nest was mislukt. De oorzaak van het mislukken van dit legsel is onbekend.


In Europa zijn gemengde broedgevallen bekend van steppekiekendief en grauwe kiekendief die succesvol waren. Maar dan in de combinatie van een man steppekiekendief met een vrouw grauwe kiekendief.


Ondanks het mislukken van het nest toch weer een bijzondere gebeurtenis in de akkers van provincie Groningen. Het blijft opletten, ook in de komende jaren.

Link naar uitgebreide blog van vogelaar Martijn Bot over deze weer unieke gebeurtenis: https://www.birdingholland.nl/blog/uniek-maar-zonder-happy-end-het-vervolg-van-de-groninger-steppekiekendieven

 

Foto: https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=23620