nieuws

18 nov 2013, 10:10

Stadjers spreken zich uit over plannen voor Aanpak Ring Zuid

Arthur Kamminga, Rutger Noordam, Woningstichting Patrimonium, kritische bewoners van de Maaslaan, basketballsupporter Koos van der Veen of boer Dijkhuis: Stadjers met de meest uiteenlopende achtergronden en meningen komen aan het woord over de plannen voor de zuidelijke ringweg.

Die plannen betekenen zeer veel voor de bereikbaarheid van Groningen. Maar hebben soms ook grote gevolgen voor de bewoners in de directe omgeving.

 


Op een speciale website, waar alles is te vinden over deze plannen, krijgen Stadjers het woord en geven ze hun mening. En soms komen ze met aanvullingen op de plannen.

 


Niet alleen wijkbewoners komen er aan het woord, maar ook instellingen als scholen of een ondernemersorganisatie. Al deze soms tegengestelde opinies dragen er in elk geval toe bij dat lezers zich een duidelijker beeld kunnen vormen van de gevolgen van de plannen voor de aanpak van ring zuid.

 


U kunt de website, met de interviews, vinden op: www.aanpakringzuid.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: