nieuws

13 jun 2000, 00:12

Stad haalt doelstelling Woningbouw niet; extra –grote- huizen nodig

Gaat het met de ontwikkeling van de Groningse economie onverwacht goed, op woningbouwgebied zijn de meevallers niet zo groot. Volgens B en W van Groningen is het twijfelachtig of het met het huidige bouwprogramma lukt om voldoende woningen te bouwen voor de 180.000 inwoners die Groningen in 2010 telt. Daarom stelt het college van B en W voor het bouwprogramma uit te breiden. De eerste jaren moeten er in ieder geval 800 woningen per jaar extra bijgebouw worden. Daarnaast moet het aanbod nog beter op de vraag worden afgestemd en moeten er meer grotere huizen op grotere kavels komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: