nieuws

10 jul 2013, 21:09

Sportcentrum Kardinge: grote renovatie gestart, komende maanden dicht

Sportwethouder Dig Istha heeft het officiële startsein gegeven voor de renovatie van Sportcentrum Kardinge.

De komende anderhalf  jaar werkt de gemeente Groningen hard aan de bouw van o.a. een nieuwe sporthal, 5 squashbanen, 6 tennisbanen en een nieuwe zaal voor Judo en andere sporten. Daarnaast ontstaat een vernieuwde accommodatie voor naschoolse opvang en verplaatst de gemeente de hoofdingang, waardoor een betere aansluiting ontstaat met het centrum van het recreatiegebied. De ontvangsthal wordt omgebouwd en uitgebreid tot verblijfsgebied met horecafaciliteiten.

 

Een biomassa-installatie en persgas, zonnepanelen, ledverlichting en windmolens. Ook deze energiebesparende maatregelen maken onderdeel uit van de renovatie van het sportcentrum. Doel is een reductie van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van 50%. Groningen wil met deze duurzaamheidsmaatregelen bovendien laten zien wat de moderne mogelijkheden zijn om een sportcomplex op een duurzame en flexibele manier te kunnen inrichten en beheren.


Eind 2014 is de renovatie van Sportcentrum Kardinge afgerond.


Gedurende de maanden juli en augustus is het gehele sportcentrum gesloten vanwege de werkzaamheden. Met ingang van 29 augustus gaat Kardinge gefaseerd weer open en kan het Sportcentrum door enkele (vaste) klantgroepen gebruikt worden. Vanaf 1 oktober is het Sportcentrum voor iedereen weer toegankelijk. De werkzaam-heden zijn dan nog niet afgerond, maar de overlast voor bezoekers en omwonenden zal tot een minimum beperkt worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: