nieuws

14 nov 2013, 09:09

Softdrugsgebruik Groninger minderjarigen strenger aangepakt

De jeugd in Lewenborg en Beijum gebruikt relatief veel en vaak softdrugs. Dit blijkt uit onderzoek van Onderzoeksbureau Intraval. De instellingen en scholen in de wijk nemen daarom samen met politie, gemeente en Openbaar Ministerie het voortouw om dit probleem aan te pakken.

De instellingen en scholen in de wijk nemen daarom samen met politie, gemeente en Openbaar Ministerie het voortouw om dit probleem aan te pakken. Het college van B en W vindt dat het toenemend softdrugsgebruik door minderjarige jeugd in beide wijken zorgelijk te noemen is. Het gaat om circa 350 jongeren in Beijum en Lewenborg die door hun sofdrugsgebruik problemen thuis, op school en in de buurt ervaren. Dat vraagt om gezamenlijk krachtdadig ingrijpen. De nieuwe aanpak is een proef voor twee jaar en wordt daarna ook in andere wijken ingezet.


Jeugd in beide wijken gebruikt vaker en vanaf jongere leeftijd dan jongeren elders in de stad. Dit blijkt uit het onderzoek en uit recente signalen van welzijnsprofessionals.

Softdrugs levert aanmerkelijk meer schade op aan de gezondheid en toekomstkansen van jongeren dan we eerder dachten. Regelmatig gebruik gaat vaak gepaard met slechtere schoolprestaties, problemen als spijbelen, voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, schulden of (kleine) criminaliteit. Daarnaast levert het problemen op in de buurt vanwege de bijkomende wietteelt en criminaliteit rond de levering.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: