nieuws

27 aug 2013, 10:10

Snelle treinverbinding Groningen-Bremen: 1 uur en 23 minuten

Vandaag ontvangen gedeputeerde Mark Boumans en Commissaris van de Koning Max van den Berg een delegatie bestuurders uit Nederland en Duitsland. Dit is een eerste bijeenkomst in een serie die in het teken staat van de verbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen.

Te gast zijn onder andere vertegenwoordigers van de grote onderwijsinstellingen uit de stad, van VNO-NCW-Noord en van FC Groningen en diverse maatschappelijke organisaties. Van Duitse zijde zijn vertegenwoordigers van de Landkreisen Leer, Aurich en Ammerland, de universiteiten van Bremen en Oldenburg en ondernemersorganisaties aanwezig.

De bijeenkomst vindt plaats in het Groninger Museum. Directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum zal in een lezing vertellen over zijn ervaringen als geboren Duitser in Groningen.


Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft in het voorjaar 85 miljoen euro gereserveerd om de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen te verbeteren. De provincie ziet veel mogelijkheden  in deze spoorlijn. Het streven is om op termijn de reistijd tussen Groningen en Bremen terug te brengen naar 1 uur en 23 minuten. Door deze spoorverbinding aan te pakken verbetert ook de verbinding tussen Amsterdam en Hamburg. De spoorverbinding biedt volgens de provincie kansen voor de economie, het onderwijs en het toerisme.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: