nieuws

03 sep 2001, 00:12

Smink: ‘Uit enquete blijkt steun voor vernieuwing Grote Markt’

Wethouder W. Smink van ruimtelijke ordening is ingenomen met de uitslag van de enquête naar de toekomst van de Grote Markt. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de Stadjers en Ommelanders vindt dat de Grote Markt verbeterd moet worden. ‘Er is een forse wens tot verandering. Dat betekent dat er een ruim draagvlak is voor ingrepen’, aldus wethouder Smink. Meer daarover op de website van het Grote Markt-beraad: http://www.grotemarktberaad.nl